KERROSTALON VIILENNYSRATKAISUT

TEHOKASTA OLOSUHDEHALLINTAA

Kerrostalojen viilentämisen tarve on Suomessa alkanut yleistyä viime vuosina. Pelkällä sähköllä viilentäminen on kallista eikä kovin ympäristöystävällistä. LAVI COOL laitteen avulla voidaan maakylmää tai kaukokylmäverkosta saatava kylmäenergia jakaa kiinteistön viilennyslaitteistolle.

Kuten kaikissa LAVI ratkaisuissa, viilennysenergian jaossa voidaan käyttää lattialämmitysputkistoja tai viilennyspattereita, jolloin kiinteistöön ei tarvitse asentaa erillisiä putkituksia kylmälaitteille.

Viilennyspatteri
Lattiakonvektori
Lattiaviilennys
Energiapaalu
Vaakakeruuputkisto
Porakaivo

KOKO KIINTEISTÖN KATTAVA VIILENNYS 

LAVI COOL yksikkö lisää kiinteistön viihtyisyyttä mahdollistamalla ilmaisen viileän käyttöön. LAVI COOL viilennys on kustannustehokas keino kiinteistön viilennykseen. Viilennysenergiaa voidaan jakaa erilaisilla järjestelmillä. 

Lattiaviilennys

Lattiaviilennys perustuu vesikiertoiseen lattialämmitysputkistoon, jota käytetään talvella lämmitykseen ja kesällä viilennykseen. Kesäkaudella viilennykseen voi siis käyttää samaa lattialämmitysjärjestelmää jota käytetään talvella lämmitykseen. Lattiaviilennyksen teho perustuu suureen säteilypinta-alaan, joka kattaa koko asunnon. Lattiapinnan ja huoneilman lämpötilan pienellä erolla saadaan aikaan huomattava viilennyskapasiteetti. Säteilyyn perustuva viilennys ei aiheuta ilmavirtauksia, eikä siksi myöskään vedon tunnetta.

Tutustu lisää

Viilennyspatteri

Viilennyspatteri on normaalin seinälle asennettavan patterin kokoinen ja se on varustettu pienillä ilmankierron tehostamiseen varustetuilla tuulettimilla. Patteri eroaa normaalin lämmityspaterin asennuksesta siten, että laite vaatii sähkön patterin sisäänrakennetulle elektroniselle termostaatille, joka ohjaa patterin toimintaa huoneilman lämpötilaa seuraamalla. Viilennyspatteri toimii myös talvella matalammalla syöttövedenlämpötilalla verrattuna normaaliin levypatteriin lämmityskaudella. Tämä parantaa lämpöpumpun energiatehokkuutta ja vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta.

Tutustu lisää

Lattiakonvektori

Lattiakonvektori on lattian sisälle asennettava patteri. Lattiakonvektorissa on ilmankierron tehostamiseksi tuuletin, joka kierrättää ilmaa konvektorin lävitse. Se toimii lämmityksessä matalammalla syöttövedenlämpötilalla, jolloin se säästää lämpöpumpun energiankulutusta lämmityskaudella. Lattiakonvektori edellyttää erillisen termostaatti ohjauksen huonetilan lämmityksen ja viilennyksen ohjaamiseksi. Lattiakonvektori on erinomainen ratkaisu puurakenteisiin välipohjiin.

Tutustu lisää

MAAVIILEÄN LÄHTEET

LAVI COOL yksikkö lisää kiinteistön viihtyisyyttä mahdollistamalla ilmaisen viileän käyttöön. LAVI COOL viilennysratkaisu on kustannustehokas keino kiinteistön viilennykseen. Viilennysenergiaa voidaan kerätä erilaisista maalämpöjärjestelmistä. 

Maalämpökaivo

Maalämpökaivo on monelle tuttu ja turvallinen maalämmönlähde. Suomessa kallioon porattuja maalämpökaivoja on tehty jo 80-luvulta lähtien. Maalämpökaivot ovat todella tehokkaita maaviileän lähteitä. Maalämpökaivosta voidaan saada viilennystehoa 30-35 W/kaivometri.

Tutustu lisää

Kaukokylmä

Kaukokylmä on tiivisti rakennettujen keskusta-alueiden ratkaisu toimittaa kylmäenergiaa kerrostalokohteisiin. Kaukokylmä on hyvä vaihtoehto kylmän lähteeksi, kun kohteessa ei ole maakylmää saatavilla. Kaukokylmäverkon etuna on myös energian määrä, koska etenkin korkeissa kerrostalohankkeissa ei rakennuksen alta ole välttämättä saatavilla tarpeeksi energiaa kiinteistön viilennykseen.

Energiapaalut

Uutena vaihtoehtona on aktivoida teräspaalut maalämmönlähteiksi. Paaluihin asennetut keruupiirit tuottavat tehokkaasti viilennystä LAVI COOL laitteiston käyttöön. Energiapaaluista saadaan viilennystehoa 18-24 W/paalumetri.

järkevin tapa huoneistoviilennykseen

LAVI COOL viilennyslaite mahdollistaa remontoitaviin kohteisiin viilennysratkaisun kiinteistölle, mikä ei vaadi uusia runkoputkituksia tai päätelaitteiden asennuksia kylmänjakoon. LAVI COOL hyödyntää olemassa olevaa vesikiertoista lämmitysverkostoa ja muuntaa sen viilennyskäyttöön. Tehon tarpeen mitoituksessa ja nykyisestä lämmitysjärjestelmästä saatavasta tehosta annamme mielellämme lisäinformaatiota sekä konsultaatiota hankesuunnittelun tueksi. LAVI COOL laitetta voidaan ohjata ulkolämpötila ohjautuvasti, ajastetusti taloautomaation kautta, manuaalisesti kytkimellä tai se on myös mahdollista hajauttaa ohjautumaan ilmansuuntien mukaan.

LAVI COOL laitteella voidaan koko kiinteistön lämmityksen ja viilennystilan siirtyminen hoitaa langattomalla viestinnällä, mikä poistaa sähköjohdotuksien tarpeen päätelaitteiden ja viilennyslaitteen välillä. Asuntojen huonetermostaatit huolehtivat jokaisen huonetilan lämpötilan säädöstä.

Viilennyskaudelle siirtyminen ei tarkoita, että jäähdytys olisi koko ajan päällä. Mahdollisuus jäähdytykselle alkaa ja lattialämmitysrunkoon ohjataan viilennysenergiaa sitä tarvitseviin huonetiloihin. Tilakohtaiset termostaatit huolehtivat viilennyksen jaosta tilaan. On kuitenkin huomioitava eri lämmitysjärjestelmien reagointiajat. Esimerkiksi hitaasti reagoivaa lattialämmitysjärjestelmää ei kannata ohjata pelkästään ulkolämpötilan mukaan vaan pääsääntöisesti sen toiminta kannattaa kääntää viilennystilaan kesäkuussa ja takaisin lämmitystilaan syyskuussa. Viilennyspatteri taas reagoi huomattavasti nopeammin tilan lämpötilamuutoksiin, jolloin viilennys tai lämmitys on saatavilla välittömästi.