MIKÄ ON LAVI COOL lattiaviilennys

maalis 13, 2023 | Artikkelit

LAVI COOL on itsenäisesti toimiva lattiaviilennyksen laitteistokokonaisuus tilojen lämpötilanhallintaan. LAVI COOL laitteistolla, voidaan muuntaa kiinteistön lattialämmitys lattiaviilennykseksi.

LAVI COOL lattiaviilennys voidaan jälkiasentaa mihin tahansa lattialämmitysjärjestelmään, koska se on täysin itsenäisesti toimiva.

LAVI COOL laite ei itse tuota viilennyksessä vaadittavaa kylmäenergiaa, mutta se hyödyntää ja muuntaa eri kylmänlähteet käytettäväksi lattiaviilennyksessä. Kylmäenergia voidaan ottaa maalämpöpumpun keruupiiristä tai omasta erillisestä maapiiristä tai muusta kylmänlähteestä, kuten kaukokylmä. Laite huolehtii itsenäisesti lattiaan ohjattavan lämpötilan tasaisuudesta.

LAVI COOL siirtää energian vaihtimen kautta lattialämmitysjärjestelmään, jolloin sitä voidaan käyttää viilennyksessä.

LAVI COOL laitteen käyttö tapahtuu laitteen kannessa olevan katkaisijan avulla. Viilennystilaan siirtyminen tapahtuu käynnistämällä LAVI COOL laite. Viilennyksessä käytettävää veden lämpötilaa voi säätää laitteen lämpötilasäätimestä. Mikäli lattialämmitysjakotukeilla ei ole termostaattiohjausta on viilennystilaan siirtyminen automaattinen.

Termostaatti ohjatussa lattialämmityksessä muunnetaan lattialämmitys lattiaviilennyksen ohjaukselle soveltuvaksi lisäämällä järjestelmään ohjausautomatiikkaa. Normaali lattialämmitysjärjestelmä ei pysty toimimaan lattiaviilennyksessä, joten siihen tarvitsee lisätä erityisiä ohjainlaitteita, jotta se toimii myös lattiaviilennyksessä. Automaation lisääminen voidaan toteuttaa eri tavoilla.

Lattialämmityksen jakotukeille voidaan asentaa keskusyksiköt, joihin termostaatit ja toimilaitteet kytketään. Viilennyksen ohjauksessa voidaan näin hyödyntää olemassa olevia termostaatteja. Lattialämmityksestä siirtyminen lattiaviilennykseen tapahtuu käynnistämällä LAVI COOL laite.

LAVI COOL ohjaussignaali voidaan toteuttaa manuaalisesti johdottamalla tai vaihtoehtoisesti laite lähettää käynnistettäessä langattoman ohjausviestin keskusyksiköille. Ohjausviestillä keskusyksikkö kääntää lattialämmitystermostaatit viilennystilaan. Laitteen sammuessa, se lähettää uuden viestin, jolloin keskusyksiköt palauttavat termostaatit lämmitystilaan.

Vaihtoehtoisesti kiinteistön termostaatit vaihdetaan uusiin, joissa on erillinen lämmityksen/viilennyksen vaihtokytkentä. Vaihtokytkentä voidaan toteuttaa manuaalisesti tai langattomasti verkkoyhteyden avulla.

Haluttaessa järjestelmään voidaan kytkeä kastepisteohjaus tai huoneilman suhteellista kosteutta seuraava ohjaus. Mittaus ja toimenpide voidaan toteuttaa joko LAVI COOL laitteelta, keskusyksiköltä tai huonetermostaatilta. Huonetermostaatilta ohjattuna suhteellisen arvon ylittäessä asetusarvon sulkeutuu termostaatin seurannassa oleva piiri. Keskusyksiköltä ohjattuna sulkeutuvat kaikki jakotukille kytketyt toimilaitteet ja näiden takana olevat piirit. LAVI COOL laitteen takaa ohjattuna sulkeutuu itse laite, jolloin viilennys sulkeutuu kokonaan.