Mistä viilennysenergiaa lattiaviilennykseen

maalis 13, 2023 | Artikkelit

LAVI COOL voi hyödyntää erilaisia kylmänlähteitä lattiaviilennykseen. Kylmää voidaan ottaa ilmaiseksi maasta, tehdä vedenjäähdyttimillä, hyödyntämällä kuumaa kuten kaukolämpöä tai aurinkoa kylmän tuottamiseen tai liittämällä laitteisto kaukokylmäverkkoon.

Viilennystä maalämpöjärjestelmästä

Yksinkertaisin ja käyttökustannuksiltaan edullisin tapa on hyödyntää ilmaista kylmää maasta. LAVI COOL voikin hyödyntää tätä ilmaista energiaa tehokkaasti lattiaviilennyksessä. Maakylmän hyödyntäminen rajoittuu helposti alueille, missä maalämpökaivoja tai maalämpöasennuksia saa tehdä.

Maakylmää voidaan ottaa eritavoilla käyttöön kiinteistöjen viilennyksessä. Näistä suosituin ja yleisin on maalämpökaivo. Suomessa kallioon porattuja maalämpökaivoja on tehty 80-luvulta lähtien. Maalämpökaivot ovat todella tehokkaita maaviileän lähteitä. Maalämpökaivosta voidaan saada viilennystehoa jopa 30 W/kaivometri. Maalämpökaivon hyödyntäminen kesällä viilennykseen auttaa pitämään kaivon toiminnassa pitempään, koska kesällä sinne saadaan varattua lattiaviilennyksen kautta lämpöenergiaa kiinteistöstä.

LAVI COOL lattiaviilennyksen etuna on se, että sillä voidaan hyödyntää korkeampaa liuos lämpötilaa kiinteistöjen viilennyksessä. Maalämmön hyödyntämiseen käytetystä vaakakeruuputkistosta saatava liuoksen lämpötila ei riitä kesäaikana esimerkiksi puhallinkonvektoreilla tehtävään viilennykseen, mutta sieltä saatava lämpötila riittää tehokkaasti lattiaviilennyksen toteutukselle. Tyypillisestä 40mm keruuputkesta voidaan saada viilennystehoa 5-7 W/metri.

Viilennystä maalämpöjärjestelmästä Viilennyspiiri

LAVI COOL lattiaviilennys mahdollistaa myös maakylmän hyödyntämisen kustannustehokkaasti kiinteistöissä, joissa maalämpö ei ole jostain syystä mahdollinen ratkaisu. Tätä varten voidaan asentaa kiinteistön alle viilennyspiiri, josta saadaan viilennysenergiaa lattiaviilennykseen. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi kaukolämmöllä tai ilma-vesilämpöpumpulla lämmitettävät kohteet. Ratkaisu soveltuu uudiskohteisiin.

Tässä toteutustavassa etuna on se, että maapiirin sijaitessa kokonaan rakennuksen alla, voidaan sen täytössä hyödyntää pelkkää vettä. Tällöin se soveltuu myös pohjavesialueille. Lisäksi kesäaikana maahan ladattu lämpö pienentää alapohjan läpi kulkeutuvia lämpöhäviöitä lämmityskaudella.

Ratkaisun haittapuolena on se, että sillä voidaan viilentää hyvin rajallinen määrä m2. Keskimäärin 100m2 alueen kattavasta viilennyspiiristä voidaan saada viilennysenergiaa 100m2 lattiaviilennystä. Ratkaisu on toimiva teollisuuskiinteistöissä, joissa on paljon pohja-alaa tai yksikerroksisissa omakotitaloissa.

Ratkaisusta voi lukea lisää täältä

Energiapaalut

LAVI COOL voidaan yhdistää tehokkaasti myös energiapaaluihin perustuvaan maalämpöjärjestelmään. Energiapaalujärjestelmä perustuu talon alle perustusvaiheessa asennettavien teräpaalujen sisään asennettaviin keruupiireihin. Energiapaalusta voidaan saada viilennystehoa n. 20 W/paalumetri. Energiapaaluja voidaan käyttää myös pelkästään viilennykseen, jolloin ne soveltuvat myös alueille, missä maalämmön käyttö ei ole sallittua, kuten pohjavesialueet. Mikäli energiapaaluja käytetään ainoastaan viilennykseen, voidaan niiden sisälle asennettavissa kollektoreissa käyttää vettä lämmönsiirtoaineena.

Kaukokylmä

Kaukokylmä on tiiviisti rakennettujen keskusta-alueiden ratkaisu toimittaa kylmäenergiaa kerrostalokohteisiin. Kaukokylmä on hyvä vaihtoehto kylmän lähteeksi, kun kohteessa ei ole maakylmää saatavilla. Kaukokylmäverkon etuna on myös energian määrä, koska etenkin korkeissa kerrostalohankkeissa ei rakennuksen alta olevasta maasta ole välttämättä saatavilla tarpeeksi energiaa kiinteistön viilennykseen. Kaukokylmäverkosta ja sen saatavuudesta kannattaa olla yhteydessä paikalliseen energiayhtiöön. Kaukokylmä toimii erittäin tehokkaasti LAVI COOL järjestelmän kylmäenergian lähteenä. Kaukokylmä on asennettavissa taloyhtiöihin myös rakentamisen jälkeen, joten se soveltuu erinomaisesti kylmänlähteeksi kerrostaloihin, joissa on jo lattialämmitysjärjestelmä, mutta kylmänlähde puuttuu.

Kylmäkoneikot

Kylmäkoneikoilla voidaan tehdä kylmää joko sähköllä tai hyödyntämällä kuumaa kylmän tuottamiseen. Kylmän tuottaminen kyseisillä laitteistoilla soveltuu kohteisiin, joihin maalämpökaivon poraaminen ei ole sallittua ja kaukokylmää ei ole saatavilla, mutta kohteessa on kuitenkin lattialämmitys, mikä halutaan ottaa viilennyskäyttöön. Mikäli kohteessa on kesäaikaisia, suuria korkea-asteisia hukkalämpöjä voidaan näitä hyödyntää kylmän tuottamiseen.