OMAKOTITALON VIILENNYSRATKAISUT

ENERGIATEHOKASTA JA MONIPUOLISTA VIILENNYSTÄ

Omakotitalon viilentämiseen löytyy monia eri viilennyksen jaon sekä maalämpöratkaisujen yhdistelmiä, joiden avulla LAVI COOL laitteella voidaan viilennysenergia hyödyntää omakotitalon tilojen viilennyksessä.

LAVI COOL voidaan asentaa myös olemassa oleviin maalämpöjärjestelmiin. Pyydä lisätietoa kiinteistösi järjestelmien osalta, miten kustannus- ja energiatehokas viilennys voidaan toteuttaa juuri sinun omakotitalohankkeeseesi.

Viilennyspatteri
Lattiakonvektori
Lattiaviilennys
Energiapaalu
Vaakakeruuputkisto
Porakaivo

KOKO TALON KATTAVA VIILENNYS

LAVI COOL yksikkö lisää kotisi asumismukavuutta ja viihtyisyyttä mahdollistamalla ilmaisen viileän käyttöön. LAVI COOL viilennysratkaisu on kustannustehokas keino kotisi viilennykseen. Viilennysenergiaa voidaan jakaa erilaisilla järjestelmillä. 

Lattiaviilennys

Lattiaviilennys perustuu vesikiertoiseen lattialämmitysputkistoon, jota käytetään talvella lämmitykseen ja kesällä viilennykseen. Kesäkaudella viilennykseen voi siis käyttää samaa lattialämmitysjärjestelmää mitä käytetään talvella lämmitykseen. Lattiaviilennyksen teho perustuu suureen säteilypinta-alaan, joka kattaa koko asunnon. Lattiapinnan ja huoneilman lämpötilan pienellä erolla saadaan aikaan huomattava viilennyskapasiteetti. Säteilyyn perustuva viilennys ei aiheuta ilmavirtauksia, eikä siksi myöskään vedon tunnetta.

Viilennyspatteri

Viilennyspatteri on normaalin seinälle asennettavan patterin kokoinen ja se on varustettu pienillä ilmankierron tehostamiseen varustetuilla tuulettimilla. Patteri eroaa normaalin lämmityspaterin asennuksesta siten, että laite vaatii sähkön patterin sisäänrakennetulle elektroniselle termostaatille, joka ohjaa patterin toimintaa huoneilman lämpötilaa seuraamalla. Viilennyspatteri toimii myös talvella matalammalla syöttövedenlämpötilalla verrattuna normaaliin levypatteriin lämmityskaudella. Tämä parantaa lämpöpumpun energiatehokkuutta ja vähentää lämpöpumpun sähkönkulutusta.

Lattiakonvektori

Lattiakonvektori on lattian sisälle asennettava patteri. Lattiakonvektorissa on ilmankierron tehostamiseksi tuuletin, joka kierrättää ilmaa konvektorin lävitse. Se toimii lämmityksessä matalammalla syöttövedenlämpötilalla, jolloin se säästää lämpöpumpun energiankulutusta lämmityskaudella. Lattiakonvektori edellyttää erillisen termostaatti ohjauksen huonetilan lämmityksen ja viilennyksen ohjaamiseksi. Lattiakonvektori on erinomainen ratkaisu puurakenteisiin välipohjiin.

MAAVIILEÄN LÄHTEET

Viilennysenergiaa voidaan kerätä erilaisista maalämpöjärjestelmistä. 

Maalämpökaivo

Maalämpökaivo on monelle tuttu ja turvallinen maalämmönlähde. Suomessa kallioon porattuja maalämpökaivoja on tehty jo 80-luvulta lähtien. Maalämpökaivot ovat todella tehokkaita maaviileän lähteitä. Maalämpökaivosta voidaan saada viilennystehoa 30-35 W/kaivometri.

Vaakakeruujärjestelmä

Vaakakeruujärjestelmällä tarkoitetaan talon alle asennettavaa putkistoa, joka saa tehonsa suuresta pinta-alasta. Vaakakeruuputkisto on edullinen tapa hyödyntää maaviileää kohteissa, joissa lämmitysratkaisuna toimii jokin muu lämmitysmuoto kuin maalämpö. Järjestelmä on erinomainen ilmaisen lattiaviilennyksen lähde teollisuuskiinteistöihin. 100 m2 vaakakeruuputkistoa viilentää 100 m2 kiinteistöpinta-alaa.

Energiapaalut

Uutena vaihtoehtona on aktivoida teräspaalut maalämmönlähteiksi. Paaluihin asennetut keruupiirit tuottavat tehokkaasti viilennystä LAVI COOL laitteiston käyttöön. Energiapaaluista saadaan viilennystehoa 18-24 W/paalumetri.

Olosuhdehallintaa vuodenajasta riippumatta

LAVI COOL viilennysratkaisu antaa käyttäjälle mahdollisuuden valita milloin on aika siirtyä viilennyskaudelle. Siirtyminen lämmityskaudesta viilennykseen tapahtuu yhdellä painikkeella ja taloautomatiikka hoitaa kaiken muun. Viilennyskaudelle siirtyminen ei tarkoita, että jäähdytys olisi koko ajan päällä. Mahdollisuus jäähdytykselle alkaa ja lämmitysrunkoon ohjataan viilennysenergiaa sitä tarvitseviin huonetiloihin.

Lämmitysjärjestelmää ohjataan pääsääntöisesti termostaateilla. Termostaatti huolehtii lämpötilan pitämisestä halutussa tasossa. Termostaatit ohjaavat lämmityspiireissä olevia toimilaitteita, jotka taas rajoittavat lämmitysjärjestelmän lattiapiireihin menevän veden virtausta. Jos halutaan, että märkätiloissa on myös kesäaikainen lämmitys, tulee nämä tilat eriyttää omalle lämmitysrungolle. Vaihtoehtoisesti märkätilojen piirit voidaan sulkea kesäajaksi, jolloin niihin ei ohjaudu viilennysvettä.

LAVI COOL tuotteen asennus lämmönjakohuoneeseen on helppoa eikä vaadi erillisiä sähkötöitä tai suuria putkistojen muutoksia. LAVI COOL yksikkö asennetaan maapiirin ja lämpöpumpun väliin tekemällä putkihaarat liuospiirin meno- sekä paluupuolesta laitteelle. Lämmitysrunko niiden tilojen osalta, joihin viilennys halutaan ohjata katkaistaan. Lämpöpumpun suunnasta tulevat päät kytketään laitteessa niille varattuihin liitäntöihin. Tämän jälkeen LAVI COOL yksikön vapaana olevat liitännät kytketään kiinni lämmitysrunkojen toisiin päihin. Viilennysmuunnoksen pystyy parhaimmillaan tekemään kahdessa työpäivässä.