Asemanseudun pysäköintitalo, Joensuu

Sulanapito Joensuu Sulanapidon ja lattialämmityksen kohde Asemanseudun pysäköintitalo työllistää meitä kesän sekä alkusyksyn vuonna 2020. Poikkeusajasta huolimatta työt ovat edenneet mallikkaasti aikataulussa.

Sulanapitojärjestelmät ovat työmäärältään erityisen runsaita ja myös materiaalia kuluu melkoisesti. Pelkästään PEX-putkea kuluu kohteessa peräti 15 kilometriä. Sulanapidon tarkoitus on pitää ajotiet sekä jalkakäytävät sulina mikä vähentää huomattavasti mm. hiekoituksesta sekä kunnossapidosta koituvia kustannuksia.