Betonin kuivatus ja lämmitys jatkuvatoimisella mittauksella

Kerrostalotyömaan rakennusaikainen betonin kuivatus on yksi tärkeimmistä työmaan työvaiheista. Nyt saatavilla on nykyaikainen keino kosteusmittaukseen ja olosuhdehallintaan.

BETONIN ÄLYKUIVATUS

N

Ajantasainen betonirakenteen kuivumisen seuranta MATOlog kosteusanturiteknologiaa hyödyntämällä.

N
Lämmityselementit betonirakenteen sisään kuivumisen sekä kosteudenhallinnan tehostamiseksi ja kiinteistön rakennusaikaiseksi lämmitykseksi.
N

LAVI COOL laitteistot kiertoveden sekoittamiseksi aina oikeaan lämpötilaan.

N

Lämmitysratkaisu rakennusaikaiseen lämmön tuottamiseen. Koko järjestelmä voidaan liittää työmaa-aikana kaukolämpöön sähkönkulutuksen pienentämiseksi.

TYÖMAAN JATKUVA OLOSUHDEHALLINTA

Betonin kuivatus
EDUT RAKENNUSLIIKKEELLE

Paikallavalettujen uudiskerrostalojen betonin kuivatus sekä asumisenaikainen viilennys samalla ratkaisulla. Kokonaisuudessa yhdistyvät Betonin kuivatus anturiteknologiaa hyödyntämällä

  • Työmaan rakennusaikainen lämmitys ilman siirrettäviä lämmityslaitteita
  • Paikallavalettujen betoniholvien kosteuden sekä lujuuden kehityksen seuranta jatkuvasti ja uudella tarkkuudella
  • Ei fossiilisen polttoaineen käyttöä työmaan lämmitykseen.

Lisäksi työturvallisuus ja esteettömyys rakentamisen aikana parantuvat, koska kerrokset pysyvät siistimpinä. Lämmityslaitteiden johdot ja siirreltävät lämmittimet eivät ole enää tiellä kerroksissa. Työmaa säästää näin lämmityslaitteiden vuokrakustannuksissa sekä näiden siirtelyyn käytetyssä työajassa.

Mittaustarkkuus uudelle tasolle jatkuvalla ajantasaisella seurannalla ja CO2 päästöt alas ympäristöystävällisellä työmaan lämmityksellä. Tarkasti mitattu betonin kuivatus ja tehokas lämmitys rakentamisprosessin tehostamiseksi. Työmaa säästää euroja ja aikaa. 

ASUNTOJEN VIILENNYS

Työmaan kuivatukseen hyödynnetty lämmitysjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön tehokkaana viilennysjärjestelmänä, joka palvelee käytön aikaista huoneilman viilennystarvetta. Viilennystä voi myös hyödyntää jo sisävalmistusvaiheen aikana. Olosuhdehallintaa myös työmaa-ajan helteisiin!

Kerrostalojen kesäaikaiseen viilennykseen ei ole ollut selkeitä ratkaisuja, jotka olisivat kustannus- ja energiatehokkaita. Ilmalämpöpumppujen asentaminen jokaiseen kerrostaloasuntoon Suomessa ei ole kestävän kehityksen mukaista ja sillä aiheuttaisiinkin ainoastaan sähkönkulutuksen kasvua ja lisää kierrätettäviä sähkölaitteita ja CO2 päästöjä.

Älykuivatus mahdollistaa myös Innovatiivisen asumisenaikaisen huoneistokohtaisen viilennyksen asukkaille. Kaikki yllä olevat hyödyt ainoastaan asuntokohtaisen ilmalämpöpumpun hinnalla

TOIMITUSSISÄLTÖ

1. LÄMMITYSELEMENTIT

Betonirakenteen kuivumisen tehostamiseksi asennetaan kohteeseen esivalmisteiset lämmityselementit paikallavalurakenteen sisään holvin raudoituksen yhteydessä. Lämmityselementit ovat esivalmisteisia putkipiirejä sidottuna raudoitusverkkoon. Verkot nostetaan holville suunniteltuihin paikkoihin raudoitustyön yhteydessä. Vaikutusta työmaan aikataulutukseen ei ole.

2. MATOlog

Lämpötilan seuranta rakenteessa tapahtuu kotimaiseen MATOlog anturiteknologiaan perustuvalla etäseurannalla. Seurannasta saadaan ajantasaista tietoa esimerkiksi pakkasenkestolujuuden saavuttamisesta, siitä milloin muotit voidaan purkaa ja milloin betonirakenteet voidaan pinnoittaa. Kaikki tieto raportoidaan työmaalle valitulla tiheydellä. MATOlog anturit asennetaan ennen betonivalua paikoilleen ja ne mittaavat betonista lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä painetta. Asuinkerrokseen asennetaan lisäksi vertailumittauspisteet mittaamaan ulko-/sisälämpötilaa ja niiden kosteutta ja painetta. Näin voidaan verrata ilman kosteutta betonirakenteen sisällä olevaan kosteuteen ja seurata lämmitystä kiinteistössä.

3. LAVI COOL

Holvin valamisen jälkeen asennetaan käytäville nousulinjat ja putkitukset sekä LAVI COOL laitteistot sekoittamaan kuivatus-/viilennysputkiston nesteen lämpötilaa. Käytettävä liuos on pakkasenkestävää, joten jäätyminen ei aiheuta ongelmia. Rakennetta voidaan alkaa lämmittää välittömästi. LAVI COOL laitteisto huolehtii, että liuoksen lämpötila pysyy vakaana ja sitä voidaan hallitusti nostaa. LAVI COOL laitteistot mahdollistavat lämpötilan säädön jokaiseen holviin erikseen, jolloin betonirakenteiden kuivatusta voidaan ohjata kerroskohtaisesti. Betonirakenteen lämmittäminen mahdollistaa rakennuksen sisätilojen lämmityksen tehokkaasti ja kustannuksia säästävällä tavalla. Lämmön sitoutuessa betonirakenteeseen, se ei karkaa heti ulos, vaan säteilee ylä- ja alakertaan tehokkaasti.

4. ASUNTOKOHTAINEN VIILENNYS

Kohteen valmistuttua ratkaisu mahdollistaa loppukäyttäjälle tehokkaan ja äärimmäisen mukavan viilennysratkaisun. Samoilla lämmityselementeillä sekä LAVI COOL laitteilla, joilla betonirakenteita kuivattiin, voidaan kiinteistöä viilentää kesäaikana. Viilennyksestä huolehtivat asuntokohtaiset termostaatit, joilla asukkaat voivat itse määrittää lämpötilat asunnoissa. Viilennyksen käyttö ei vaikuta lämmitysjärjestelmän suunnitteluun tai toimintaan. Viilennys voidaan tuottaa esimerkiksi kaukokylmällä, vedenjäähdyttimellä, maaviileällä, energiapaaluilla tai lämpökaivolla.

Betonin kuivatus