LAVICOOL – MAAKYLMÄ

Energiatehokkuuteen tähtäävät tiukentuneet rakennusmääräykset ovat lisänneet rakennusten viilennysjärjestelmien kysyntää. 

LAVI COOL – VIILENNYSRATKAISU

Z

HYÖDYNTÄÄ ILMAISKYLMÄÄ

LAVI COOL huolehtii ilmaiskylmän talteen ottamisesta sekä viilennyksen jaosta tiloihin. Viilennyksen jakoon voidaan käyttää esimerkiksi lattialämmitysjärjestelmää, viilennyspattereita tai puhallinkonvektoreita. 

Z

VIILENNYSTILAAN KÄDENKÄÄNTEESSÄ

LAVI COOL laitteella lämmityskaudesta viilennyskauteen siirtyminen tapahtuu käden käänteessä. Helppokäyttöisyys korostuu, kun käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan päättää keväällä, milloin siirrytään viilennys- ja vastaavasti syksyllä takaisin lämmitystilaan.

Z

OSANA MODERNIA TALOTEKNIIKKAA

Kaiken muun säädön hoitavat tilakohtaiset huonetermostaatit. LAVI COOL laitetta voidaan ohjata myös etänä osana muita laitteistoja hyödyntäen taloautomaatiojärjestelmiä.

TUKALASTA MUKAVAKSI – HYÖDYNNÄ MAALÄMPÖJÄRJESTELMÄSI TÄYSI POTENTIAALI!

Energiatehokkuuteen tähtäävät tiukentuneet rakennusmääräykset ovat lisänneet rakennusten viilennysjärjestelmien kysyntää. Tiiveyden sekä lämpöeristyksen lisääntyessä ovat myös sisäilman ylilämpötilat nousseet ongelmaksi etenkin uusissa kiinteistöissä. Nykymääräysten mukaan eristetyt talot pitävät lämmön sisällään tehokkaasti myös kesällä. Viilennyksen tarpeen muodostavat talon sisäiset lämpökuormat, jotka koostuvat pääasiassa sähkölaitteista, ihmisistä, sekä ikkunoista sisään pääsevästä auringon säteilystä.

LAVI COOL-yksikkö lisää huomattavasti kotisi asumismukavuutta tai kiinteistösi viihtyisyyttä tuomalla mahdollisuuden ilmaiskylmän käyttöön. LAVI COOL viilennysratkaisu on kustannustehokas keino pitää kotisi tai kiinteistösi viileänä. Viilennysenergiaa voidaan kerätä kiinteistön viilennykseen erilaisista kylmänlähteistä, mutta maahan asennettavat keruujärjestelmät ovat yleisimmät sekä helpoimmin saatavilla olevat ratkaisut ilmaiskylmän lähteiksi.

Maahan asennettavista pääsääntöisesti maalämpöpumpun energianlähteeksi suunnatuista keruupiireistä voidaan helposti ottaa ilmaiskylmä käyttöön. Tällaisia kylmänlähteitä ovat esimerkiksi vaakakeruuputkistot rakennuksen ulkopuolella, maalämpökaivot tai energiapaalujärjestelmä. Ilmaiskylmä voidaan ottaa myös talteen ainoastaan ilmaiskylmän lähteenä toimivaksi suunnitellusta rakennuksen alle asennettavasta viilennyksen vaakakeruupiiristä.

Maakylmää saa monesta eri lähteestä!

Porakaivo

Porakaivo on monelle tuttu ja turvallinen maalämmönlähde. Suomessa porakaivoon perustuvia maalämpöratkaisuja onkin tehty 80-luvulta lähtien. Maakylmän nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen tulee kuitenkin olemaan seuraava iso kehitysaskel suomalaisessa rakentamisessa.

Energiapaalut

Energiapaaluihin perustuvassa maalämpöratkaisussa rakennuksen alle tulevat perustuspaalut on hyödynnetty maalämmön tuotannossa. Energiapaalut ovat kustannustehokkain keino hyödyntää maalämpöä teräspaalutusta vaativissa kohteissa. 

Vaakakeruujärjestelmä

Vaakakeruujärjestelmällä  tarkoitetaan talon alle tai viereen rakennettavaa viilennyspiiriä, joka saa tehonsa suuresta pinta-alasta. Vaakakeruuputkisto on edullinen tapa hyödyntää maakylmää etenkin mikäli tontilla on ylimääräistä tilaa sen asentamiseen.

AIDOSTI UUSIUTUVAA VIILENNYSENERGIAA – LAVI COOL 19-5Kw

LAVI COOL on ympäristöystävällinen viilennysratkaisu joka hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Käyttökustannukset ovat erittäin alhaiset, sillä maasta hyödynnettävä maakylmä on kiinteistölle ilmaista. Ainoa energiakulu tulee LAVI COOL laitteen sekä itse viilennyksenjakoon käytettävän järjestelmän sähkönkulutuksesta, jossa 1 kWh sähköä voidaan tuottaa 50 kWh kylmäenergiaa. Näin ollen ratkaisu on lähestulkoon lähes CO2-neutraali viilennysratkaisu, joka säästää lompakkoa ja luontoa pitkälle tulevaisuuteen.

LAVI COOL-yksikkö on kestävä

Ilmaiskylmän keräämiseen maasta ei tarvita ydinfysiikkaa, monimutkaista kompressoritekniikka tai vaikeasti ymmärrettäviä sähkölaitteita. LAVI COOL yksikössä käytettävät kiertovesipumput ovat normaaleja markkinoilla käytettäviä vakioituja tuotteita. Lisäksi laitteen putkistot koostuvat ruostumattomasta teräksestä sekä messingistä. Näin ollen käytetyt komponentit ovat pitkäikäisiä, mutta tarvittaessa helposti huollettavissa tai vaihdettavissa.

VAIVATON LATTIAVIILENNYS MAALÄMPÖKOHTEISIIN

LAVI COOL-19-5kW viilennyksen pumppu- ja ohjausryhmällä voi hyödyntää lattialämmityksen piirejä viilennykseen. Maalämpöpumpun asennuksen yhteydessä viilennysjärjestelmän asennat muutamassa tunnissa. LAVI soveltuu minkä tahansa lattialämmitystoimittajan järjestelmään.

TEKNINEN TOTEUTUS

Viilennysjärjestelmällä tarkoitetaan rakennuksen lämpötilan alentamiseen kykenevää järjestelmää, joka on joko osittain tai kokonaan suunniteltu ylimääräisen lämpöenergian poistamiseen. Lattiaviilennys perustuu vesikiertoiseen lattiaputkistoon, jota voidaan käyttää talvella lämmitykseen ja kesällä viilennykseen. Sen teho perustuun suureen pinta-alaan, jonka vaikutus tilan operatiiviseen, eli ihmisen kokemaan lämpömukavuuteen on suuri. Lattian pinnan ja huoneilman lämpötilan pienelläkin erolla saadaan aikaan huomattava viilennyskapasiteetti.

Järjestelmäkuvaus:

A. Lämmitys /viilennysalueet, yleisimmin
makuuhuoneet, olohuone ja eteistilat.

B. Lämmityspiirit ainoastaan lämmitettävät
alueet, kylpyhuoneet sekä muut kosteat tilat

C. LAVI COOL pumppuryhmä

D. Maalämpöpumppu

E. Maalämpökaivo